УС СУВГИЙН
УДИРДАХ
ГАЗАР
УЛААНБААТАР ХОТ

Усны чанар

СОНГИНОХАЙРХАН дүүрэг 2019 он 2-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

БАЯНЗҮРХ дүүрэг 2019 он 2-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Чингэлтэй дүүрэг Сүхбаатар дүүрэг 2019 он 2-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЧИНГЭЛТЭЙ - СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

БАЯНГОЛ дүүрэг 2019 он 2-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

БАГАХАНГАЙ дүүрэг 2019 он 2-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

2019 Эх үүсвэрүүд 2-р улирал

2019 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН ДУНДАЖ ҮР ДҮН

ХАН-УУЛ дүүрэг 2019 он 2-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

ХАН-УУЛ дүүрэг 2019 он 1-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

2019 Эх үүсвэрүүд 1-р улирал

2019 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН ДУНДАЖ ҮР ДҮН

Чингэлтэй дүүрэг Сүхбаатар дүүрэг 2019 он 1-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЧИНГЭЛТЭЙ - СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

СОНГИНОХАЙРХАН дүүрэг 2019 он 1-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН Сонгинохайрхан ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

БАЯНГОЛ дүүрэг 2019 он 1-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

БАГАХАНГАЙ дүүрэг 2019 он 1-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

БАЯНЗҮРХ дүүрэг 2019 он 1-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

ХОЛБОО БАРИХ

Цагийн хуваарь: Даваа-Баасан 9.00 am - 18.30 pm  Бямба, Ням: Амарна.                                   Дуудлагын нэгдсэн төвийн утас:70157066, 70157016                                                                 7 хоногын турш 24 цагаар нээлттэй утсаар санал гомдол хүлээн авч байна             Email: usug1959@gmail.com     usugub@yahoo.com     usug@usug.ub.gov.mn
FACEBOOK TWITTER YOUTUBE ШИЛЭН ДАНС Тендэр худалдан авалт Газар зүйн мэдээлэл www.eus.mn