АЛТАНГАДАС ОДОНТ
УС СУВГИЙН
УДИРДАХ ГАЗАР

Усны чанар

2021 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН ДУНДАЖ ҮР ДҮН

2021 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН ДУНДАЖ ҮР ДҮН

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2021 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2021 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

УЛААНБААТАР ХОТЫН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2021 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЧИНГЭЛТЭЙ-СҮХБААТАР ДҮҮРГҮҮДИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2021 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

СОНГИНОХАЙРХАН дүүрэг 2020 он 3-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

БАЯНЗҮРХ дүүрэг 2020 он 3-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Чингэлтэй дүүрэг Сүхбаатар дүүрэг 2020 он 3-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЧИНГЭЛТЭЙ-СҮХБААТАР ДҮҮРГҮҮДИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

ХАН-УУЛ дүүрэг 2020 он 3-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

2020 Эх үүсвэрүүд 3-р улирал

2020 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН ДУНДАЖ ҮР ДҮН

БАЯНГОЛ дүүрэг 2020 он 2-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

2020 Эх үүсвэрүүд 2-р улирал

2020 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН ДУНДАЖ ҮР ДҮН

СОНГИНОХАЙРХАН дүүрэг 2020 он 2-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

БАЯНЗҮРХ дүүрэг 2020 он 2-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

ХАН-УУЛ дүүрэг 2020 он 2-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Чингэлтэй дүүрэг Сүхбаатар дүүрэг 2020 он 2-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЧИНГЭЛТЭЙ - СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

ХАН-УУЛ дүүрэг 2020 он 1-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

2020 Эх үүсвэрүүд 1-р улирал

2020 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН ДУНДАЖ ҮР ДҮН

Чингэлтэй дүүрэг Сүхбаатар дүүрэг 2020 он 1-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЧИНГЭЛТЭЙ - СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

СОНГИНОХАЙРХАН дүүрэг 2020 он 1-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН Сонгинохайрхан ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

БАЯНГОЛ дүүрэг 2020 он 1-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

БАЯНЗҮРХ дүүрэг 2020 он 1-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус сувгийн удирдах газар                                                                                                                              Цагийн хуваарь: Даваа-Баасан 9.00 am - 18.30 pm  Бямба, Ням: Амарна.                                   Дуудлагын нэгдсэн төвийн утас:70157066, 70157016                                                                 7 хоногын турш 24 цагаар нээлттэй утсаар санал гомдол хүлээн авч байна             Email: usug1959@gmail.com
FACEBOOK TWITTER YOUTUBE ШИЛЭН ДАНС Тендэр худалдан авалт Газар зүйн мэдээлэл www.eus.mn