АЛТАНГАДАС ОДОНТ
УС СУВГИЙН
УДИРДАХ ГАЗАР

УСНЫ ЧАНАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

НИЙСЛЭЛИЙН ДҮҮРГҮҮДИЙН УДДТ-ИЙН 2024 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

НИЙСЛЭЛИЙН ДҮҮРГҮҮДИЙН УДДТ-ИЙН 2024 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

2024 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОСНЫ СТАНЦЫН УСНЫ ДУНДАЖ ҮР ДҮН

2024 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОСНЫ СТАНЦЫН УСНЫ ДУНДАЖ ҮР ДҮН

НИЙСЛЭЛИЙН ДҮҮРГҮҮДИЙН УДДТ-ИЙН 2023 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

НИЙСЛЭЛИЙН ДҮҮРГҮҮДИЙН УДДТ-ИЙН 2023 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

2023 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОСНЫ СТАНЦЫН УСНЫ ДУНДАЖ ҮР ДҮН

2023 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОСНЫ СТАНЦЫН УСНЫ ДУНДАЖ ҮР ДҮН

СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГҮҮДИЙН УДДТ-ИЙН 2023 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГҮҮДИЙН УДДТ-ИЙН 2023 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2023 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2023 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2023 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2023 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

2023 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН УСНЫ ЧАНАР, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ - ЭХ ҮҮСВЭРҮҮД

2023 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН УСНЫ ЧАНАР, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ - ЭХ ҮҮСВЭРҮҮД

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2023 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2023 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

2023 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН ДУНДАЖ ҮР ДҮН

2023 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН ДУНДАЖ ҮР ДҮН

НИЙСЛЭЛИЙН ДҮҮРГҮҮДИЙН УДДТ-ИЙН 2023 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

НИЙСЛЭЛИЙН ДҮҮРГҮҮДИЙН УДДТ-ИЙН 2023 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

2022 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОСНЫ СТАНЦЫН УСНЫ ДУНДАЖ ҮР ДҮН

2022 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОСНЫ СТАНЦЫН УСНЫ ДУНДАЖ ҮР ДҮН

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2022 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2022 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2022 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2022 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2022 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2022 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2022 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2022 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2022 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2022 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

2022 оны 3 дугаар улирлын усны чанар, шинжилгээний мэдээлэл - Эх үүсвэрүүд

УСУГ усны төв лабораторын шинжилгээ. 2022 оны 3 дугаар улирлын усны чанар, шинжилгээний мэдээлэл - Эх үүсвэрүүд

2022 оны 3 дугаар улирлын усны чанар, шинжилгээний мэдээлэл - Эх үүсвэрүүд

УСУГ усны төв лабораторийн шинжилгээ. 2022 оны 3 дугаар улирлын усны чанар, шинжилгээний мэдээлэл - Эх үүсвэрүүд

2022 оны 1 дүгээр улирлын усны чанар, шинжилгээний мэдээлэл УДДТ

УЛААНБААТАР ХОТЫН ИРГЭН ТА ЯМАР УС УУДАГ ВЭ?

2021 оны 4 дүгээр улирал - ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

2021 оны 4 дүгээр улирал - УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

2021 оны 4 дүгээр улирал - УЛААНБААТАР ХОТЫН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

2021 оны 4 дүгээр улирал - УЛААНБААТАР ХОТЫН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

2021 оны 4 дүгээр улирал - УЛААНБААТАР ХОТЫН СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

2021 оны 4 дүгээр улирал - УЛААНБААТАР ХОТЫН СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

2021оны 4 дүгээр улирал - БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

2021-оны 4 дүгээр улирал - УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

2021 оны 4-р улирал - Усны эх үүсвэрийн усны чанарын мэдээлэл

Их хотын иргэн та ямар ус уудаг вэ? 2021 оны 4-р улирал - Усны эх үүсвэрийн усны чанарын мэдээлэл

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭН ТА ЯМАР УС УУДАГ ВЭ?

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН 2021 ОНЫ 3-Р УЛИРАЛ

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ИРГЭН ТА ЯМАР УС УУДАГ ВЭ?

УЛААНБААТАР ХОТЫН СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН 2021 ОНЫ 3-Р УЛИРАЛ

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭН ТА ЯМАР УС УУДАГ ВЭ?

УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН 2021 ОНЫ 3-Р УЛИРАЛ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ИРГЭН ТА ЯМАР УС УУДАГ ВЭ?

УЛААНБААТАР ХОТЫН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН 2021 ОНЫ 3-Р УЛИРАЛ

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭН ТА ЯМАР УС УУДАГ ВЭ?

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН 2021 ОНЫ 3-Р УЛИРАЛ

УСНЫ 7 ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН 2021 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

2021 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН ДУНДАЖ ҮР ДҮН

2021 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН ДУНДАЖ ҮР ДҮН

2021 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН ДУНДАЖ ҮР ДҮН

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2021 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2021 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

УЛААНБААТАР ХОТЫН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2021 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЧИНГЭЛТЭЙ-СҮХБААТАР ДҮҮРГҮҮДИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2021 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

БАЯНЗҮРХ дүүрэг 2020 он 3-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

ХАН-УУЛ дүүрэг 2020 он 3-р улирал

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

2020 Эх үүсвэрүүд 3-р улирал

2020 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН ДУНДАЖ ҮР ДҮН

"Нийслэлийн хүн амын ус хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах, ариун цэврийн байгууламжийн ашиглалтыг сайжруулах дэд хөтөлбөр"

"Нийслэлийн хүн амын ус хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах, ариун цэврийн байгууламжийн ашиглалтыг сайжруулах дэд хөтөлбөр"

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус сувгийн удирдах газар                       Дуудлагын нэгдсэн төвийн утас:70157066, 70157016                          Email: usug1959@gmail.com
FACEBOOK TWITTER YOUTUBE ШИЛЭН ДАНС Тендэр худалдан авалт Газар зүйн мэдээлэл www.eus.mn