АЛТАНГАДАС ОДОНТ
УС СУВГИЙН
УДИРДАХ ГАЗАР

УСУГ-ын архивт хадгалагдаж буй материалууд

Мэргэжлийн үнэмлэх, бусад бичиг баримтууд

УСУГ-ын архивт хадгалагдаж буй иргэдийн бичиг баримтУСУГ-ын архивт хадгалагдаж буй иргэдийн бичиг баримтУСУГ-ын архивт хадгалагдаж буй иргэдийн бичиг баримт

Нийгмийн даатгалын дэвтэрүүд

УСУГ-ын архивт хадгалагдаж буй иргэдийн бичиг баримт

Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрүүд

УСУГ-ын архивт хадгалагдаж буй иргэдийн бичиг баримт

Хөдөлмөрийн дэвтэрүүд

УСУГ-ын архивт хадгалагдаж буй иргэдийн бичиг баримт

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус сувгийн удирдах газар                       Дуудлагын нэгдсэн төвийн утас:70157066, 70157016                          Email: usug1959@gmail.com
FACEBOOK TWITTER YOUTUBE ШИЛЭН ДАНС Тендэр худалдан авалт Газар зүйн мэдээлэл www.eus.mn