АЛТАНГАДАС ОДОНТ
УС СУВГИЙН
УДИРДАХ ГАЗАР

УСУГ-ын тайлангийн мэдээлэл

2023 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

УСУГ аудитлагдсан тайлан 2022 он

УСУГ аудитлагдсан тайлан 2022 он /Бүтэн жилээр/

2023 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

УСУГ аудитлагдсан тайлан 2021 он

2021 оны Ус сувгийн удирдах газрын аудитлагдсан тайлан

Ус Сувгийн Удирдах Газрын үйл ажиллагааны тайлан 2021

УСУГ-ын 2021 оны "Үйл ажиллагааны тайлан" -тай танилц нуу

УСУГ аудитлагдсан тайлан 2020 он

2020 оны Ус сувгийн удирдах газрын аудитлагдсан тайлан

Ус Сувгийн Удирдах Газрын үйл ажиллагааны тайлан 2020

УСУГ-ын 2020 оны "Үйл ажиллагааны тайлан" -тай танилц нуу

УСУГ аудитлагдсан тайлан 2019 он

2019 оны Ус сувгийн удирдах газрын аудитлагдсан тайлан

Ус Сувгийн Удирдах Газрын үйл ажиллагааны тайлан 2019

УСУГ-ын 2019 оны үйл ажилланааны тайлантай танилц нуу

УСУГ аудитлагдсан тайлан 2018 он

2018 оны Ус сувгийн удирдах газрын аудитлагдсан тайлан

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус сувгийн удирдах газар                       Дуудлагын нэгдсэн төвийн утас:70157066, 70157016                          Email: usug1959@gmail.com
FACEBOOK TWITTER YOUTUBE ШИЛЭН ДАНС Тендэр худалдан авалт Газар зүйн мэдээлэл www.eus.mn