АЛТАНГАДАС ОДОНТ
УС СУВГИЙН
УДИРДАХ ГАЗАР

УСНЫ ҮНЭ - Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний үнэ тариф

2023 оны Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний шинэчлэн батлагдсан тариф

2023 оны 10 дугаар сарын 31 өдөр А-257 тушаал - Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний шинэчлэн батлагдсан тариф

2023 оны Ажил үйлчилгээний шинэчлэн батлагдсан үнэ, тариф

2023 оны 9 дүгээр сарын 18 өдөр А- 210 тушаал - Ажил үйлчилгээний шинэчлэн батлагдсан үнэ, тариф

2023 оны Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчидтэй тооцоо хийх цэвэр, бохир усны үйлчилгээний шинэчлэн батлагдсан бөөний тариф

2023 оны 10 дугаар сарын 31 өдөр А-259 тушаал - Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчидтэй тооцоо хийх цэвэр, бохир усны үйлчилгээний шинэчлэн батлагдсан бөөний тариф

2023 оны "Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар" ОНӨААТҮГ-тай тооцоо хийх цэвэр, бохир усны үйлчилгээний бөөний шинэчлэн баталсан тариф

2023 оны 9 дүгээр сарын 18 өдөр А-210 тушаал - "Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар" ОНӨААТҮГ-тай тооцоо хийх цэвэр, бохир усны үйлчилгээний бөөний шинэчлэн баталсан тариф

Төлбөрт үйлчилгээний үнэ тариф шинэчлэн батлагдлаа. 2022

Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны төлбөртэй үзүүлэх үйлчилгээний үнэ 2022

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй тооцоо хийх цэвэр, бохир усны үйлчилгээний бөөний үнэ тариф мөрдөх тухай А/262 тушаал

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй тооцоо хийх цэвэр, бохир усны үйлчилгээний бөөний үнэ тариф мөрдөх тухай

"Чандмань налайх" ОНӨААТҮГ-тай тооцоо хийх цэвэр, бохир усны бөөний тариф мөрдөх тухай

"Чандмань налайх" ОНӨААТҮГ-тай тооцоо хийх цэвэр, бохир усны бөөний тариф мөрдөх тухай 2022

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй тооцоо хийх бохир усны бөөний тариф мөрдөх тухай 2022

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй тооцоо хийх бохир усны бөөний тариф мөрдөх тухай 2022

Зарим аж ахуйн нэгж, байгууллагын бохир усны үнэ тарифыг шинэчлэн мөрдөх тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйл, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2021 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 78 дугаар тогтоолын дагуу 2022 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн усны үйлчилгээний үнэ тарифийн өөрчлөлтийн дагуу төлбөр тооцоог хийхээр боллоо.

Бохир усыг тусгай зориулалтын машинаар татан зайлуулж, төвийн шугамд нийлүүлэх тарифыг мөрдөх тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйл, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2021 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 78 дугаар тогтоолын дагуу 2022 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн усны үйлчилгээний үнэ тарифийн өөрчлөлтийн дагуу төлбөр тооцоог хийхээр боллоо.

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй тооцоо хийх цэвэр, бохир усны үйлчилгээний бөөний үнийн шинэчлэгдсэн үнэ тариф

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйл, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2021 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 78 дугаар тогтоолын дагуу 2022 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн усны үйлчилгээний үнэ тарифийн өөрчлөлтийн дагуу төлбөр тооцоог хийхээр боллоо.

Усны зохицуулах зөвлөлөөс тогтоосон цэвэр, бохир усны үйлчилгээий үнэ тариф

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйл, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2021 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 78 дугаар тогтоолын дагуу 2022 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн усны үйлчилгээний үнэ тарифийн өөрчлөлтийн дагуу төлбөр тооцоог хийхээр боллоо.

Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний үнэ, тариф мөрдөх тухай.

Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний үнэ, тариф мөрдөх тухай 2021 оны 09-р сарын 01-ний өдрийн А/201 -р тушаал.

Төсөвт байгууллагын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний үнэ, тариф батлах тухай тогтоол 108

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн Төсөвт байгууллагын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний үнэ, тариф батлах тухай тогтоол 108

Улаанбаатар хотын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний үнэ тариф батлах тухай

Улаанбаатар хотын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний шинэ тариф

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн борлуулалтын орлогын шаардагдах хэм хэмжээ бөөний тариф батлах тухай

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн борлуулалтын орлогын шаардагдах хэм хэмжээ бөөний тариф батлах тухай

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус сувгийн удирдах газар                       Дуудлагын нэгдсэн төвийн утас:70157066, 70157016                          Email: usug1959@gmail.com
FACEBOOK TWITTER YOUTUBE ШИЛЭН ДАНС Тендэр худалдан авалт Газар зүйн мэдээлэл www.eus.mn