АЛТАНГАДАС ОДОНТ
УС СУВГИЙН
УДИРДАХ ГАЗАР

Бичгээр болон цахимаар ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

2023 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2022 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2022 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2022 ОНЫ 6-Р САРЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2022 ОНЫ 6-Р САРЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН - ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2021 ОНЫ 12 ДҮГЭЭР САРЫН 31-НЫ БАЙДЛААР ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2021 ОНЫ 3-Р УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2021 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 1-НЫ БАЙДЛААР ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2021 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2021 ОНЫ 06 ДҮГЭЭР САРЫН 1-НЫ БАЙДЛААР ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2021 ОНЫ 1-Р УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2021 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 1-НЫ БАЙДЛААР ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2020 ОНЫ 4-Р УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Бичгээр болон цахимаар ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 4-р улирал

2020 ОНЫ 3-Р УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Бичгээр болон цахимаар ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 3-р улирал

2020 ОНЫ 1-Р УЛИРАЛ - ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Бичгээр болон цахимаар ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 2020 он 1-р улирал

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус сувгийн удирдах газар                       Дуудлагын нэгдсэн төвийн утас:70157066, 70157016                          Email: usug1959@gmail.com
FACEBOOK TWITTER YOUTUBE ШИЛЭН ДАНС Тендэр худалдан авалт Газар зүйн мэдээлэл www.eus.mn