АЛТАНГАДАС ОДОНТ
УС СУВГИЙН
УДИРДАХ ГАЗАР

Ус сувгийн удирдах газраас үзүүлж буй үйлчилгээний үнэ тариф

2023 оны Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний шинэчлэн батлагдсан тариф

2023 оны 10 дугаар сарын 31 өдөр А-257 тушаал - Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний шинэчлэн батлагдсан тариф

2023 оны Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчидтэй тооцоо хийх цэвэр, бохир усны үйлчилгээний шинэчлэн батлагдсан бөөний тариф

2023 оны 10 дугаар сарын 31 өдөр А-259 тушаал - Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчидтэй тооцоо хийх цэвэр, бохир усны үйлчилгээний шинэчлэн батлагдсан бөөний тариф

2023 оны "Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар" ОНӨААТҮГ-тай тооцоо хийх цэвэр, бохир усны үйлчилгээний бөөний шинэчлэн батлагдсан тариф

2023 оны 9 дүгээр сарын 18 өдөр А-210 тушаал - "Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар" ОНӨААТҮГ-тай тооцоо хийх цэвэр, бохир усны үйлчилгээний бөөний шинэчлэн баталсан тариф

2023 оны Ажил үйлчилгээний шинэчлэн батлагдсан үнэ, тариф

2023 оны 9 дүгээр сарын 18 өдөр А- 210 тушаал - Ажил үйлчилгээний шинэчлэн батлагдсан үнэ, тариф

2023 оны Үйлчилгээний шинэчлэн батлагдсан үнэ тариф

2023 оны 10 дугаар сарын 23 нд А-251 тушаал - Үйлчилгээний шинэчлэн батлагдсан үнэ, тариф

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус сувгийн удирдах газар                       Дуудлагын нэгдсэн төвийн утас:70157066, 70157016                          Email: usug1959@gmail.com
FACEBOOK TWITTER YOUTUBE ШИЛЭН ДАНС Тендэр худалдан авалт Газар зүйн мэдээлэл www.eus.mn